Thông tin‎ > ‎

Google Drive for Work: Lưu trữ không giới hạn dành cho doanh nghiệp

đăng 18:51, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:19, 7 thg 4, 2015 ]

Nơi làm việc của bạn sẽ đầy đủ các tập tin mà bạn cần để nắm bắt ý tưởng tốt nhất hay việc cộng tác với nhóm đạt hiệu quả nhất. Nhưng những tập tin này sẽ không hữu ích nếu bạn không thể truy cập hoặc chia sẻ chúng một cách hiệu quả.

Google Drive for Work: Lưu trữ không giới hạn dành cho doanh nghiệphttps://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YjVDakt6eUR1QkU/view?usp=sharing