Thông tin‎ > ‎

Google Docs, Sheets và Slides trên iOS với những tính năng mới

đăng 00:11, 2 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:43, 7 thg 4, 2015 ]
Người dùng sử dụng ứng dụng Docs, Sheets và Slides của Google cho iPhone và iPad hiện tại sẽ có cơ hội trải nghiệm với Incoming, mục này đã  được thêm vào bảng điểu hướng.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3OFZUVmVqZlFWWmM/view?usp=sharing