Thông tin‎ > ‎

Google Calendar APIs phiên bản cũ (v1,v2) sẽ ngưng hỗ trợ vào 17-11-2014

đăng 23:39, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:46, 7 thg 4, 2015 ]
Như công bố trước đây
 vào tháng 10/2011 và vào tháng 6/2014, các phiên bản cũ (v1, v2) của Google Calendar API sẽ ngưng hỗ trợ vào 17/11/2014.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMU1FGT0liWmlnS2c/view?usp=sharing