Thông tin‎ > ‎

Google Apps Unlimited (GAU) dành cho khách hàng mới

đăng 20:18, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:34, 7 thg 4, 2015 ]
Q: Khách hàng GAU mới có thể đặt hàng độc lập Vault  và/hoặc Admin Managed Storage không?

A:  Được, trong thời gian này, khách hàng GAB mới và hiện hữu có thể tiếp tục đặt hàng Vault hoặc Drive quản lý lưu trữ giống như họ làm việc hiện tại.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TXpsMFpEZTU0R3c/view?usp=sharing