Thông tin‎ > ‎

Google Apps tăng cường chức năng cổng thư vào máy chủ

đăng 17:15, 18 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:18, 18 thg 7, 2015 ]
Google Apps cho phép sử dụng các cổng thư vào máy chủ mà các quản trị viên có thể tận dụng để xử lý thư gửi đến theo những cách khác chẳng hạn như lưu trữ hay lọc thư rác trước khi vào máy chủ Google Apps.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bkg1SmV3ZGNjcDA/view?usp=sharing