Thông tin‎ > ‎

Google Apps Migration dành cho IBM Notes (GAMIN) phiên bản mới

đăng 17:54, 24 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:56, 24 thg 9, 2015 ]
Google Apps Migration dành cho IBM Notes (GAMIN) phiên bản 5.0 hiện đã khả dụng để tải về. GAMIN trước đây được gọi là Google Apps Migration for Lotus Notes (GAMLN).
Sau đây là những tính năng mới
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YnoteTd4LWp1OWs/view?usp=sharing