Thông tin‎ > ‎

Google Apps for Work đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật điện toán đám mây ISO 27018

đăng 17:48, 12 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:49, 12 thg 10, 2015 ]
Gần một thập kỷ trước đây, Google ra mắt Google Apps như một sáng kiến mới giúp người dùng cộng tác trực tuyến. Kể từ đó, Google đã giới thiệu các sáng kiến bảo mật như
mã hóa theo mặc định, xác minh hai bước, khóa bảo mật kiểm tra bảo mật để bảo vệ dữ liệu người dùng.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3V1h3VTFDUnVjMUE/view?usp=sharing