Thông tin‎ > ‎

Google Apps: cải tiến thông báo ra mắt

đăng 18:09, 17 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:10, 17 thg 7, 2015 ]
Dựa trên phản hồi của khách hàng và với nỗ lực giúp quản trị viên Google Apps tiếp thu và giao tiếp tốt hơn với người dùng, bắt đầu từ hôm nay Google sẽ thêm nhiều thông tin có cấu trúc hơn để thông báo việc ra mắt liên quan đến thời gian triển khai, tác động và đề nghị thao tác cho mỗi lần ra mắt .
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TjNJaXZRUGdINE0/view?usp=sharing