Thông tin‎ > ‎

Google Apps Admin SDK: Ra mắt Roles API

đăng 17:47, 23 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:48, 23 thg 10, 2015 ]
Trong miền Google Apps, vai trò của quản trị viên (chẳng hạn như tạo, chỉ định và cập nhật vai trò quản trị) là tính năng quan trọng đối với quản trị viên cấp cao để giúp họ phân công trách nhiệm quản trị an toàn hơn. Hiện tại, tính năng này chỉ khả dụng thông qua giao diện điều khiển Admin console.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ekRCNmNvUUowcHc/view?usp=sharing