Thông tin‎ > ‎

Gợi ý thông minh trong Google Calendar với hơn 30 ngôn ngữ mới

đăng 16:24, 4 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:26, 4 thg 2, 2016 ]
Bắt đầu từ tuần này, người dùng có thể nhanh chóng tạo sự kiện Google Calendar với những gợi ý thông minh dành cho tiêu đề sự kiện, địa điểm và khách mời trong hơn 30 ngôn ngữ mới. Tính năng này đã khả dụng trên Android và iOS.
https://docs.google.com/document/d/1mdyKy-kC1sl26Y0ou1XWwqGspMBEXGhJpL5OQ9yV4BU/edit?usp=sharing