Người dùng hiện đang sử dụng Gmail đã có thêm tùy chọn là hiển thị giao diện người dùng Gmail tiếng Ai-len (Gaeilge), ngôn ngữ thứ 72 được đề xuất.


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3c2tFUW42YU9oUmc/view?usp=sharing