Thông tin‎ > ‎

Gmail Android App với hộp thư chung, tìm kiếm thông minh...

đăng 17:23, 1 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:25, 1 thg 5, 2015 ]

Phiên bản Gmail mới dành cho Android
hiện đã khả dụng trên Google Play. Các tính năng mới bao gồm: Tất cả các hộp thư ở cùng một nơi:  xem tất cả các mail cùng một lúc, bất kể đó là thư từ tài khoản công ty hoặc cá nhân, bằng cách sử dụng tùy chọn  mới "All Inboxes" (Tất cả hộp thư đến).
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3XzdvaHJSN0tyaXc/view?usp=sharing