Thông tin‎ > ‎

Giới thiệu Google Apps Insights

đăng 17:52, 12 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:53, 12 thg 8, 2015 ]
Google rất phấn khởi thông báo sự ra mắt
Google Apps Insights, nơi dành cho các quản trị viên Apps khám phá và tìm hiểu các tính năng đang phát triển ở dạng thử nghiệm và các thủ thuật để làm việc tốt hơn.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3R21qMXlKR0Z1Snc/view?usp=sharing