Thông tin‎ > ‎

Giới thiệu Google Allo

đăng 17:51, 3 thg 11, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:53, 3 thg 11, 2016 ]
Google Allo là ứng dụng chat thông minh giúp người dùng nói và làm nhiều hơn. Thể hiện bản thân tốt hơn với nhãn dán, nét vẽ, biểu tượng cảm xúc và văn bản HUGE. Allo mang đến cho người dùng Google Assistant, phiên bản xem trước.
https://docs.google.com/document/d/1yJp9nwCewbPca32owzz30FqR-JBW4eGntCGighBdQxQ/edit?usp=sharing