Thông tin‎ > ‎

Giới thiệu API Tài nguyên Calendar mới

đăng 16:47, 20 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:59, 20 thg 12, 2015 ]
Trong những năm qua, Google đã cập nhật API với các phiên bản mới trên Drive và Calendar cũng như những APIs dùng để quản lý Google Apps for Work. Những cập nhật mới này đã hỗ trợ các nhà phát triển cải tiến những tính năng trước đây và giới thiệu các tính năng mới giúp các quản trị viên Apps quản lý tốt hơn.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMb3lTOEdFRkVDVDQ/view?usp=sharing