Thông tin‎ > ‎

Giao diện người dùng Google Drive mới

đăng 19:25, 23 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:33, 24 thg 6, 2015 ]
Như đã
thông báo trước đây và theo lịch phát hành, giao diện Google Drive mới sẽ được triển khai toàn diện đến khách hàng Google Apps sử dụng bản phát hành nhanh vào tuần tới. Một khi giao diện người dùng Google Drive mới được triển khai, người dùng không sẽ không được lựa chọn quay trở về giao diện cũ.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bktkUmplcTd0U2c/view?usp=sharing