Thông tin‎ > ‎

Giao diện mới cho Google Apps Vault

đăng 01:26, 30 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:57, 6 thg 4, 2015 ]
Đầu tuần này, chúng tôi đã giới thiệu một giao diện mới cho Google Apps Vault. Chức năng của sản  phẩm không thay đổi.
Để biết thêm thông tin về việc thay đổi giao diện mới, vui lòng đọc các tài liệu hướng dẫn tại Help  Center: http://support.google.com/vault

Áp dụng cho các phiên bản: Google Apps for Business, Government và Education.

Nguồn: LVtech