Thông tin‎ > ‎

Georgia đưa các cơ sở chăm sóc sức khỏe và dữ liệu lên Google Maps.

đăng 18:23, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 21:23, 6 thg 4, 2015 ]
Với ứng dụng này, người dân có thể xác định được cơ sở y tế như bệnh viện hay nhà chăm sóc cá nhân dựa trên chuyên ngành, vị trí, kích thước và số lượng giường bệnh.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYnV6NjRkaHcycVU/view?usp=sharing