Thông tin‎ > ‎

Gboard đã khả dụng trên Android

đăng 16:45, 20 thg 12, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:46, 20 thg 12, 2016 ]
Kể từ 19/12/2016, Google Keybooard dành cho Android đã được cập nhật và đổi tên mới là Gboard. Giờ đây, Google chính thức công bố Gboard đã khả dụng với người dùng Android (với iOS đã được khả dụng vào đầu năm nay)
https://docs.google.com/document/d/1inHO6NjwP3-Hz7RJOTtvMoSjlArIjwc5Ockyq1DwXBM/edit?usp=sharing