Thông tin‎ > ‎

ELITE ứng dụng Google Apps để gia tăng hiệu quả phục vụ và bảo mật thông tin khách hàng

đăng 21:16, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:16, 7 thg 4, 2015 ]
Giới thiệu

ELITE LAW FIRM (ELITE) là một doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vụ pháp lý về kinh doanh

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQzVZZUFZUWhkeU0/view?usp=sharing