Thông tin‎ > ‎

Dữ liệu lịch sử GOOGLEFINANCE không thể truy cập bên ngoài Google Sheets

đăng 17:54, 3 thg 10, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:56, 3 thg 10, 2016 ]
Google vừa công bố sự thay đổi nhỏ trong hàm GOOGLEFINANCE, hàm này giúp người dùng dễ dàng nhập thông tin chứng khoán hiện tại hoặc quá khứ trực tiếp vào bảng tính trong Google Sheets.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYWp0cy1zNEF5SkE/view?usp=sharing