Thông tin‎ > ‎

Dropbox VS Google Drive: Dịch vụ lưu trữ nào tốt hơn?

đăng 01:12, 30 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:57, 6 thg 4, 2015 ]
Dropbox và Google Drive là hai dịch vụ lưu trữ đám mây có thể so sánh cùng nhau

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Yl85V2MyQldxZTA/view?usp=sharing