Google vừa thông báo về việc thêm Google Docs vào Apps Launcher dành cho người dùng, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc truy cập trực tiếp vào Google Docs khi đăng nhập vào những sản phẩm của Google
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMT2RlMmkzMkg5eXM/view?usp=sharing