Thông tin‎ > ‎

Di chuyển danh sách liên hệ từ MS Exchange và Office 365 sang Google Apps

đăng 17:39, 9 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:40, 9 thg 7, 2015 ]
Như đã thông báo trước đây, quản trị viên Google Apps có thể dễ dàng di chuyển email của người dùng sang Google Apps bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển dữ liệu dựa trên điện toán đám mây hiện đã khả dụng trong giao diện điều khiển
Admin console.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NVU4a1NETmhleGc/view?usp=sharing