Thông tin‎ > ‎

Đường viền bảng (table) trong Google Docs

đăng 19:46, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:28, 7 thg 4, 2015 ]
Những người làm việc với các bảng (table) trong Google Docs sẽ có thêm nhiều kiểu để viền cho các ô riêng lẻ hoặc nhóm các ô bên trong bảng. Tính năng mới cho phép các ứng dụng về màu sắc, chiều rộng, và kiểu đường viền ô.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTFlZVnBITHJXVTg/view?usp=sharing