Thông tin‎ > ‎

Định dạng văn bản với Inbox by Gmail trên web

đăng 17:44, 9 thg 6, 2016 bởi My Lien
Từ phản hồi của người dùng, Google đã cải tiến và giờ đây định dạng văn bản phong phú đã khả dụng trên Inbox by Gmail trên web. Giờ đây, người dùng có thể soạn email nổi bật với các font chữ, màu sắc và hình ảnh trên Inbox by Gmail.