Thông tin‎ > ‎

Đính chính: Sử dụng Google Photos để chia sẻ hình ảnh khi Hangouts chat

đăng 18:08, 30 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:10, 30 thg 7, 2015 ]
Tính năng chia sẻ hình ảnh trong trò chuyện Hangouts đang có sự thay đổi. Từ nay trở đi, khả năng chia sẻ hình ảnh và đa phương tiện khác trong trò chuyện Hangouts sẽ được thiết lập bởi dịch vụ Google Photos thay vì dịch vụ Google+.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZTVOOGpLMUFQT28/view?usp=sharing