Thông tin‎ > ‎

Đăng tải bảng tính Google Sheets với 5 định dạng bổ sung

đăng 17:44, 12 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:45, 12 thg 7, 2015 ]
Đối với Google Sheets trên web, nếu người dùng muốn tạo bảng tính khả dụng đối với số lượng nhiều người xem, họ có thể đăng tập tin như trang web. Một khi tập tin được đăng tải, người dùng sẽ nhận được URL để có thể gửi đến bất cứ ai hoặc nhúng tập tin vào trang web.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TWVFbWFZU1N2Nnc/view?usp=sharing