Thông tin‎ > ‎

Đăng nhập vào một thiết bị không thuộc sở hữu

đăng 17:56, 23 thg 4, 2017 bởi My Lien
Để đăng nhập tạm thời trên máy tính, điện thoại, hoặc máy tính bảng mà không thuộc sở hữu, hãy sử dụng một cửa sổ duyệt web riêng.
Nếu đăng nhập trên một thiết bị được sử dụng bởi những người khác, hãy làm theo các bước bên dưới.
https://docs.google.com/document/d/1YACZ7TT4u3WBrnfaC6mzFSWSKqWEFOg615hXTxQuTt0/edit?usp=sharing