Với tư cách là quản trị viên, Google nhận thức rất rõ việc các quản trị viên đã dành rất nhiều thời gian cho việc quản lý thiết bị, những ứng dụng và thiết lập bảo mật cho người dùng trong tổ chức.

Nhằm giúp cho việc quản trị dễ dàng hơn, Google đã cho ra mắt những công cụ bảo mật  mới nhằm giúp người dùng ứng dụng Google kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc bảo mật trực tuyến.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bEVXcWQwYm9MMDA/view?usp=sharing