Thông tin‎ > ‎

Chuyển quyền sở hữu dữ liệu dễ dàng hơn

đăng 18:24, 28 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:26, 28 thg 7, 2015 ]
Hiện tại, quản trị viên cấp cao và quản trị viên được ủy quyền với đặc quyền về
Dịch vụ Drive có thể chuyển nội dung Google Drive từ nhân viên này đến nhân viên khác trong mục Drive của giao diện điều khiển Admin. Gần đây, Google đã giới thiệu đặc quyền chuyển dữ liệu trong giao diện điều khiển Admin (Vai trò quản trị -> Đặc quyền -> Đặc quyền quản trị API).
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TTVxdUFmcU03UlE/view?usp=sharing