Thông tin‎ > ‎

Chuẩn đo mới trên Hangouts và thay đổi chuẩn hoạt động trên Google+

đăng 17:48, 7 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:50, 7 thg 8, 2016 ]
Google vừa công bố thêm chuẩn đo mới trên Hangouts vào API Báo cáo (một phần của Admin SDK). Những số liệu mới có thể được sử dụng để theo dõi cuộc gọi video bằng nền tảng.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMY3BlenBQWURRNmM/view?usp=sharing