Thông tin‎ > ‎

Chọn ảnh cho hộp thư Gmail

đăng 21:18, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:47, 7 thg 4, 2015 ]
Bạn muốn hiển thị hình đại diện nào với mọi người? Bạn có thể chọn hầu như bất kỳ ảnh nào làm ảnh Gmail, để hiển thị mỗi khi một người dùng khác di chuột qua tên của bạn trong hộp thư đến, Danh sách liên hệ, danh sách Trò chuyện của họ hoặc khi một ai đó xem Tiểu sử công khai trên Google của bạn.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNGZJd2ZFeFJHajA/view?usp=sharing