Trong Gmail, giờ chỉ cần một nhấp chuột duy nhất vào biểu tượng bút chì trong thẻ đính kèm, người dùng có thể chuyển đổi bất kỳ tập tin Office đã gửi dưới dạng tập tin đính kèm sang Docs, Sheets, hay Slides. Sau đó người dùng có thể bắt đầu chỉnh sửa và được sử dụng đầy đủ tính năng của một tài liệu duy nhất để theo dõi, truy cập từ bất cứ nơi nào và xem được lịch sử bản xem lại đầy đủ
https://drive.google.com/a/lvtech.com.vn/file/d/0By2LWta_orC3QUUydjJsZ2FqQms/view