Thông tin‎ > ‎

Chính sách Chrome mới và cải tiến trong giao diện điều khiển GA Admin

đăng 17:42, 3 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:44, 3 thg 8, 2015 ]
Giao diện điều khiển
Admin đã được cập nhật với các chính sách và cải tiến mới của Chrome cho trang chi tiết thiết bị:
  • Quản trị viên có thể tự động hoàn thành tên miền sử dụng mặc định chỉ khi người dùng nhập tên người dùng vào màn hình đăng nhập.
    https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aG5xeFhBYXNXRnM/view?usp=sharing