Thông tin‎ > ‎

Chia sẻ thư mục bên ngoài bao gồm API CardDAV và API Contact v3

đăng 22:55, 23 thg 8, 2016 bởi My Lien
Bắt đầu từ 26/09/2016, Google sẽ bổ sung thêm hai APIs vào phần Cài đặt Chia sẻ thư mục bên ngoài (vừa được ra mắt gần đây) trong
Admin console. Việc cài đặt đã được thực thi trong API Google People và bây giờ sẽ được thực thi trong API Google CardDAV và API Google Contacts v3.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNDV0NGtQdnl1aEE/view?usp=sharing