Kể từ nay, Google tung ra hai tính năng mới nhằm giúp người dùng làm việc cùng nhau dễ dàng  hơn trên Drive  và Docs.

Sau khi thêm địa chỉ email để chia sẻ hội thoại, người dùng sẽ thấy toàn bộ hình ảnh đại diện của mọi người mà bạn được thêm vào. 

Việc chia sẻ hình ảnh này sẽ giúp ích hơn khi người dùng cần xác nhận đã liên hệ đúng người, đặc biệt trong trường hợp làm việc với những người có cùng tên.


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3enNBRmxZdjZLZ28/view?usp=sharing