Thông tin‎ > ‎

Chia sẻ nội dung từ Google Drive cho Google+

đăng 01:00, 30 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:57, 6 thg 4, 2015 ]
Ngay hôm nay Google Drive cho phép bạn chia sẻ các tập tin được khởi tạo và lưu trữ trên đám mây Google bằng Google+.

https://drive.google.com/a/lvtech.com.vn/file/d/0By2LWta_orC3dHhJelVBcXZuam8/view