Thông tin‎ > ‎

Chia sẻ địa chỉ liên hệ bằng cách thay đổi thiết lập danh mục

đăng 20:59, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:33, 7 thg 4, 2015 ]
Google Apps Directory
là danh sách duyệt và tìm kiếm các tên người dùng và địa chỉ email trong tên miền được chia sẻ với tất cả mọi người trong tổ chức. 

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMalNmQVJpVk93SWc/view?usp=sharing