Thông tin‎ > ‎

Chèn video từ Google Drive vào Google Slides

đăng 17:00, 26 thg 2, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:02, 26 thg 2, 2017 ]
Bắt đầu từ ngày hôm nay, người dùng có thể chèn và phát video từ Google Drive vào trong Google Slides, bên cạnh
việc chèn video từ YouTube.
https://docs.google.com/document/d/1xOApDSc9M-S59HChuxxm8ioT5aA4acNmRy-KW0SKcAM/edit?usp=sharing