Thông tin‎ > ‎

Chặn và hủy đăng ký trong Gmail

đăng 18:36, 27 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:38, 27 thg 9, 2015 ]
Để tránh các email phá rối và giúp người dùng Gmail kiểm soát hộp thư, hôm nay Google ra mắt tính năng
Chặn trong ứng dụng Gmail dành cho Android và web. Sắp tới thư được gửi từ các địa chỉ email bị chặn sẽ được chuyển trực tiếp vào Spam ( có thể bỏ chặn ở mục Settings).
https://docs.google.com/document/d/1FtbIW-XsypTIKm3sFhVzSZrLOe0WVP5lQkekfvFSEPU/edit?usp=sharing