Thông tin‎ > ‎

Chặn truy cập vào ứng dụng kém an toàn trong Admin console

đăng 18:55, 20 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:57, 20 thg 9, 2015 ]
Với sáng kiến nhằm tăng cường bảo mật dành cho người dùng, năm 2014 Google đã khuyến khích các nhà phát triển chuyển sang OAuth 2.0 nếu các ứng dụng của họ sử dụng mật khẩu đơn giản để xác minh với Google.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YkdNbC0yaTVfa1k/view?usp=sharing