Thông tin‎ > ‎

Chặn lời nhắc khách mời bên ngoài miền trong Google Calendar

đăng 16:49, 20 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:50, 20 thg 1, 2016 ]
Hiện nay, trong Google Calendar for Work, khi tạo sự kiện gồm một hoặc nhiều khách mời từ bên ngoài miền, màn hình sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở người dùng có chắc chắn muốn mời. Bắt đầu từ tuần này, quản trị viên Google Apps có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa lời nhắc từ giao diện điều khiển
Admin console.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOG0yUE4tMDJUelE/view?usp=sharing