Thông tin‎ > ‎

Certificate Enrollment dành cho Chrome OS

đăng 17:30, 18 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:34, 18 thg 12, 2015 ]
Hôm nay Google công bố Certificate Enrollment cho phần tiện ích Chrome OS, cung cấp trải nghiệm đăng ký chứng chỉ dành cho Chromebook ở các doanh nghiệp đã triển khai Hạ tầng khóa công khai (PKI) dựa trên Active Directory.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMX2lhYVpxM1Q1R1E/view?usp=sharing