Thông tin‎ > ‎

Cắt và chỉnh sửa hình ảnh trong Google Docs, Slides trên iOS

đăng 18:58, 13 thg 9, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:59, 13 thg 9, 2017 ]
Để chỉnh sửa hình ảnh trong Google Docs, hãy truy cập
docs.google.com trên máy tính.

Để cắt, ép, chỉnh sửa hoặc đặt lại hình ảnh trong một trang trình bày, hãy truy cập slides.google.com trên máy tính.

https://docs.google.com/document/d/1W6ur1hpoUrPkASSo5tUDrkfHLBL34s4aJl2mMBSBAq4/edit?usp=sharing