Thông tin‎ > ‎

Cấp phép người dùng tự động với SCIM 2.0

đăng 17:28, 14 thg 7, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 21:03, 25 thg 10, 2016 ]
Trong năm 2015, Google đã giới thiệu hỗ trợ
đăng nhập SSO cho hàng chục ứng dụng của bên thứ ba bao gồm Microsoft Office 365, Salesforce, Workday và Dropbox nhằm tạo điệu kiện thận lợi hơn cho người dùng trong việc đăng nhập vào các dịch vụ và ngay cả đối với quản trị viên Apps trong việc quản lý ID và mật khẩu của người dùng
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcXFmb2p1RkJaZDA/view?usp=sharing