Thông tin‎ > ‎

Cập nhật thay đổi đối với phục hồi tài khoản và xác minh 2 bước cho người dùng G Suite

đăng 18:32, 14 thg 5, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:32, 14 thg 5, 2017 ]
Khi số lượng người dùng điện thoại di động toàn cầu tiếp tục phát triển, các quốc gia đã bắt đầu sửa đổi kế hoạch đánh số điện thoại hiện hữu của họ để mở rộng số lượng các số điện thoại khả dụng. Khi điều này xảy ra, tất cả người dùng điện thoại bị ảnh hưởng đều số điện thoại di động hoặc cố định đã được sửa đổi hoặc bổ sung.
https://docs.google.com/document/d/1F5mfgRWsumsBCFmhYHB4sJFibVuqwnB1Zqsj0u-CtB8/edit?usp=sharing