Thông tin‎ > ‎

Cập nhật: Tăng cường bảo mật tài khoản thông qua thu hồi mã OAuth 2.0

đăng 17:52, 25 thg 9, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:54, 25 thg 9, 2016 ]
Tháng 12/2015, Google đã công bố kế hoạch thay đổi chính sách bảo mật, trong đó mã OAuth 2.0 sẽ bị thu hồi khi mật khẩu người dùng bị thay đổi. Sau đó Google quyết định không thực hiện thay đổi này cho khách hàng Apps
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaXZvb09OaTRrVzg/view?usp=sharing