Thông tin‎ > ‎

Cập nhật phiên bản Google Drive plugin dành cho Microsoft Office

đăng 16:55, 23 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:26, 27 thg 11, 2015 ]

Google Drive plugin dành cho Microsoft Office
phiên bản mới hiện đã khả dụng

Các tính năng mới:

  • Thêm phần hỗ trợ khách hàng gửi thông tin phản hồi từ trình đơn cài đặt.

Máy tính mới dựa trên cài đặt doanh nghiệp để phân phối phần mềm nội bộ.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Q3RONjVWeXo0ZUE/view?usp=sharing