Thông tin‎ > ‎

Cập nhật phiên bản Google Apps Password Sync (v1.6)

đăng 17:58, 7 thg 7, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:01, 7 thg 7, 2016 ]
Google Apps Password Sync (GAPS) phiên bản 1.6 hiện đã khả dụng:

Những điểm mới

  • Thêm hỗ trợ đối với cài đặt Windows Server Core 2008 và 2012.
  • Thêm hỗ trợ Tài khoản dịch vụ dành cho xác thực Google Apps. Điều này cần thiết cho cài đặt Core Server và tùy chọn về cài đặt không thuộc Core Server.
  • GAPS có thể được cài đặt và cấu hình từ dòng lệnh.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMeE1xVWJDUjZpR1E/view?usp=sharing